Training

 

Afdelingstraining

Voor wie?

De afdelingstraining kan bijdragen als er onrust of disharmonie is, bij grote veranderingen, als er behoefte is aan duidelijkheid, synergie of het uitwisselen van expertise. Doelstelling van de afdelingstraining is vanuit een ander perpectief naar de onderlinge samenwerking kijken. Managers, afdelingshoofden of teams zetten een bepaalde toon of gedrag neer binnen een organisatie. De kunst is om als medewerker je eigen kleur te bekennen en toch in harmonie te zijn met de anderen binnen de afdeling / het team.


Wat is het?

Samenwerken, tegenwerken, het komt in bijna elke organisatie voor. De kunst is om je als afdeling, team of organisatie bewust te zijn van wanneer je samenwerkt en wanneer je er wordt tegengewerkt. Draagvlak en een open communicatie zijn daarbij van belang. Het is nodig te weten met wie je samenwerkt en voor wie je werkt. Wat zijn de kwaliteiten en de uitdagingen en wat zijn gedragspatronen van je collega's? Wie ben ik en wie is de ander en hoe positioneert een ieder ten opzichte van elkaar? Gedragspatronen herkennen en elkaar hier vanuit respect van bewust maken, is de eerste stap naar effici├źnt en inspirerend werken en naar anders werken.


Werkwijze

Deze training wordt op maat gemaakt. Zowel de behoefte van de leidinggevende als die van de medewerkers, worden hiertoe in kaart gebracht. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken. Een eendaagse training kan bewustwording creeren en duidelijkheid. Voor een daadwerkelijke omslag, kan een meer uitgebreide training wenselijk zijn. In onderling overleg wordt de prijs van de training vastgesteld.

 

Transparante Communicatie

Voor wie?

Voor medewerkers / afdelingen die behoefte hebben aan duidelijkheid en effectief met elkaar willen communiceren.


Wat is het?

In deze training wordt kennis gemaakt met de boven- en onderstromen van de communicatie. Het is een orientatie in het communiceren op verschillende lagen. Bij communicatie spelen emotie, lichaamstaal, intuitie/gevoel een rol. Welke vormen (her)ken ik en welke niet? Bewust maken van deze vormen en daar waar mogelijk iets van deze verschillende vormen laten ervaren. Je leert effectief communiceren. Wanneer ben ik in contact en wanneer ben ik uit contact? Hoe ga ik om met weerstand? Hoe ga ik om met kritiek? Hoe ga ik om met complimenten?


Werkwijze

Deze training wordt op maat gemaakt. Zowel de behoefte van de leidinggevende als die van de medewerkers, worden hiertoe in kaart gebracht. Casuistiek vanuit het werkveld staat centraal. Veel oefenen, de communicatie 'aangaan', tussentijdse toetsing en een follow up maken deel uit van de training. Over het algemeen bestaat de training uit zes dagdelen en twee follow up momenten. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken. In onderling overleg wordt de prijs van de training vastgesteld.