Privacybeleid

“beweegkunst, coaching, training, conflictbemiddeling”, gevestigd aan het Spaarne 112a, 2011 CM Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Basisregel
Alle gegevens die u over uzelf verstrekt, worden niet aan externe partijen doorgegeven en niet door externe partijen beheerd of verwerkt! Op deze regel zijn drie uitzonderingen:

 1. Bij een zakelijk traject worden de gegevens die in de offerte vermeld staan na uw goedkeuring en met uw toestemming naar de opdrachtgever( uw werkgever) doorgestuurd voor akkoord. De opdrachtgever( uw werkgever) is daarin aan dezelfde regels gebonden, namelijk om deze gegevens niet te verspreiden.
 2. Uw naam en adresgegevens die op de factuur staan die u van ons krijgt, gaan naar mijn boekhoudkantoor om de facturen in te boeken. De opdrachtgever( uw werkgever) is daarin aan dezelfde regels gebonden, namelijk om deze gegevens niet te verspreiden.
 3. Wanneer u wordt doorverwijzen naar een andere coach of trainer, worden uw gegevens uitsluitend aan deze coach of trainer doorgestuurd nadat u toestemming heeft gegeven om de gegevens die er over u verzameld zijn door te sturen.

Gegevens  inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens in onze digitale en papieren administratie.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door beweegkunst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar beweegkunst@me.com of bellen met 06-41185112.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Verzoeken tot inzage van uw persoonlijke papieren gegevens worden alleen via het maken van een persoonlijke afspraak ingewilligd.

Persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen
De enige gegevens die standaard voor elke klant in een digitaal bestand worden verwerkt, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Leeftijd ten tijde van het gevolgde traject
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Het gevolgde traject bij beweegkunst

Al deze gegevens zijn opgeslagen op lokale servers en met minimaal één wachtwoord beveiligd.
Al het e-mailverkeer wordt 1 jaar op onze server bewaard, daarna wordt het verwijderd.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bij niet op digitale wijze vastgelegd. Als u er van overtuigd bent dat er zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de mail of bel 0641185112, dan wordt de informatie verwijderd.

Doelen voor het bewaren van deze digitale gegevens

 • Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;
 • Het afhandelen van uw betaling(en);
 • Verzenden van een uitnodiging tot het lezen van de nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van diensten;
 • beweegkunst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Heel af en toe zijn er kleine interne statistische onderzoekjes op basis van anonieme gegevens voor het schrijven van een artikel of boek.

Bewaren van papieren dossiers
beweegkunst bewaart alle gegevens die uit een intakegesprek of coach- en/of trainingstraject zijn verkregen in een papieren dossier dat achter slot en grendel wordt bewaard. 

Op grond van de oude privacywet die is overgegaan in de nieuwe privacywet (AVG) geldt ook dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen, voor ons is dat het borgen van goede zorgverlening. De wetgever heeft daartoe zelf geen termijn vastgesteld.

Omdat sommige klanten na enkele jaren terugkeren met nieuwe vragen, is het belangrijk voor beweegkunst om de gegevens van klanten die een coach- of trainingstraject hebben gevolgd, minstens 7 jaar te bewaren.Voorts worden persoonsgegevens verwerkt voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard. beweegkunst volgt deze richtlijn daarom voor alle dossiers.

Beveiliging van persoonsgegevens
beweegkunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de email of bel: 06-41185112.

Klachten
beweegkunst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Overigen
Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van klanten van externe bronnen, tenzij met toestemming en op initiatief van de klant zelf.

Gebruik van cookies
Via de website worden cookies geplaatst van Squarespace om de site beter te laten laden en analytics te laten functioneren. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website en haar vindbaarheid te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Squarespace brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Squarespace-diensten. Squarespace kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Squarespace verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het Cookie-beleid van Squarespace.

Social Media
Het gebruik van diverse andere sociale media en informatiekanalen om u goed te kunnen informeren.  Al deze organisaties gebruiken cookies en verzamelen gegevens van u: Facebookpagina en klik hier voor het privacybeleid van Facebook. 

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en andere communicatie
Onderaan iedere mailing van een nieuwsbrief (circa eenmaal per jaar) vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.