Leiderschapsontwikkeling

 

Voor wie?

Coaching is voor iedereen die weet dat aan jezelf werken verrijkend is. Voor mensen die beter willen functioneren, vanuit eigen kracht, met plezier, energie en zelfinzicht. Coaching stimuleert ontwikkeling. Je leert op een onvoorwaardelijke manier naar jezelf te kijken in contact met jezelf en anderen. Je leert verbinding te maken met wie je bent, realistischer zien wat er is, waar je tegenaan loopt en hoe het anders kan.


Wat is het?

Bij coaching worden gedragspatronen en -processen geanalyseerd: hoe kan het anders? Het heeft alles te maken met bewustwording. Situaties worden geanalyseerd, oplossingen worden verkend en in de praktijk gebracht. Coaching vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en in een onderlinge interactie tijdens individuele gesprekken. Er wordt gewerkt met voorbeelden uit werk- en privé-situaties, de coaching is ervaringsgericht.


Werkwijze

De gesprekken duren anderhalf uur. De frequentie vindt in overleg plaats. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve werkvormen en diverse methodieken. De opgedane inzichten worden gekoppeld aan het werk- en/of privéleven.