Wie is beweegkunst?

De rode draad die door mijn werk loopt, is verbinden. Hoe blijf je bij jezelf en bereik je de ander als de communicatie is vertroebeld? Telkens weer zie ik dat achter die weerstand verlangens en behoeftes schuil gaan. Wat zijn die behoeftes? Wat is de diepere drijfveer? Dát is de essentie. Als de essentie helder is, dan is de rest alleen maar de weg naar het resultaat. Vrij snel is dan duidelijk welke stappen nodig zijn. Ik zorg ervoor dat mensen hun diepere drijfveren leren kennen en vervolgens in beweging komen. 

portret2-rond.png

Groeiprocessen

Veranderings- en groeiprocessen fascineren mij. Hoe komen mensen in beweging? Welke overtuigingen werken daarin stimulerend en welke belemmerend? Binnen organisaties begeleid ik individuen en teams door zulke processen heen. Ik help ze weer grip te krijgen op zichzelf, binnen het krachtenveld van de organisatie waarin ze zich bevinden. Iemand zei een keer tegen me: ‘jij bent een procesversneller’. Dat raakte me, omdat ik het herkende. Ik zorg ervoor dat vastgelopen situaties kantelen, waardoor het proces weer in beweging komt.


Respect voor elkaar

Individuen en teams die ik coach, zijn in staat persoonlijke belangen en behoeften te verbinden aan de team- en organisatiedoelen. Ze komen in hun kracht en gaan deze inzetten. Ze zien het hele plaatje en weten welke stappen ze kunnen gaan zetten. Ze worden opener en ze ontwikkelen een nieuwe houding die uitgaat van mogelijkheden. Er wordt binnen teams transparant gecommuniceerd, vanuit respect voor elkaar, waardoor er duidelijkheid en veiligheid is. Doelen worden nagestreefd. Tegelijkertijd is er ruimte om met elkaar te genieten van de weg er naar toe. Successen worden gedeeld.


Levenslessen

In mijn werk als coach en trainer zijn, behalve mijn opleidingen, mijn levenslessen voor een belangrijk deel mijn werk- en oefenmateriaal geweest. De groei die ik daarin heb doorgemaakt, heeft mij een schat aan ervaring gebracht. De essentie is voor mij om liefde en respect te hebben voor jezelf én voor de ander. Ik heb geleerd dat aan sommige situaties vaak niet zoveel te doen is. Waar je wel invloed op hebt is de manier waarop je met een situatie om wilt gaan. Je eigen houding en gedrag, díe kun je veranderen.

Als ervaringsdeskundige heb ik gaandeweg handvatten ontwikkeld waarmee ik anderen inspireer en in beweging zet. Dat is niet zomaar een methode die ik toepas, het is een onderdeel van mijn levensstijl.


Loopbaan

In 1999 heb ik beweegkunst opgericht. Vanuit mijn bedrijf werk ik als coach en trainer voor zowel organisaties als individuen. Voordat ik hiermee begon, heb ik verschillende bedrijfsfuncties bekleed op het gebied van organisatie en advies.

  • Ik ben conflictcoach en trauma deskundige op het gebied van communicatie (training Venwoude Maud Pieper). In mijn coaching maak ik gebruik van de methode van Marshall Rosenberg (non violent communication), van systemisch werk (opleiding Bert Hellinger en Daan van Kampenhout), traumaleer (Peter Levine) en verschillende andere vormen van coaching.
  • Ik ben gelicenseerd trainer Art of Feminine Presence. Ik ben bekend met gender gerelateerde communicatie processen en coach zowel vrouwen- als mannen groepen.
  • Ik heb de studie HTS Technische bedrijfskunde en de studie Toegepaste Huishoudwetenschappen (THW) afgerond en kan me in verschillende organisaties makkelijk bewegen.
  • Ik heb een intensive gedaan bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP). Communicatieprocessen en de psychologische aspecten daarvan behoren zowel tot mijn persoonlijke als beroepsmatige interesse.

Inspiratie

Iedereen die mij lief is, het leven zelf en alles wat daarin zit.

Het werk en de inzichten van de volgende denkers hebben mij geraakt en beïnvloed: Marshall Rosenberg (non violent communication), Traumaleer (Peter Levine), Het Transitiemodel van Elisabeth Kübler-Ross,  en het transitiemodel van Gabrielle Roth.


Een overzicht van mijn opleidingen en werkervaring vind je op mijn LinkedIn profiel